ร้องเรียนเกี่ยวกับการลักทรัพย์

ร้องเรียนเกี่ยวกับการลักทรัพย์ วิ่งราว การทำร้ายร่างกาย หลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ อื่นๆ

Page image

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

https://touristpolice.go.th/ติดต่อเรา/

E-mail : yourfirstfriend@touristpolice.go.th

สายด่วน CALL CENTER 1155

เฟสบุ๊ค : Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว