ร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่ง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่งการจองบัตรโดยสาร รถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถทัวร์ รถตู้ อื่นๆ

Page image

กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม

ins.dlt.go.th/cmpweb/

โทรศัพท์ : 0-2271-8888

โทรสาร : 0-2271-8805

อีเมล์ : webmaster@dlt.mail.go.th, 1584@dlt.go.th

Call Center  และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : 1584